Phần mềm Hóa đơn điện tử

Quy định Theo Tổng Cục Thuế, hóa đơn điện tử sẽ chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2018. Thực hiện hình thức hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều khoản chi phí như in ấn, vận chuyển, lưu trữ, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu các thủ tục hành chính. Hoá đơn…

Thong-tu200-2014-TT-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC – Tổng hợp những điểm mới trong Thông Tư 200/2014

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC. Sau đây là một số điểm mới nổi bật của Thông tư 200 Năm 2014: I. ĐƯỢC DÙNG NGOẠI TỆ LÀM ĐƠN VỊ TIỀN TỆ ĐỂ GHI SỔ…