Phần mềm Hóa đơn điện tử

Quy định Theo Tổng Cục Thuế, hóa đơn điện tử sẽ chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2018. Thực hiện hình thức hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều khoản chi phí như in ấn, vận chuyển, lưu trữ, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu các thủ tục hành chính. Hoá đơn…