Junsky.ERP – Tính năng chung

Quản lý tập trung, đa điểm:

Áp dụng cho công ty/tập đoàn có nhiều đơn vị, chi nhánh, cửa hàng,… Với mô hình quản lý tập trung, bạn có thể:

 • Truy cập dữ liệu của từng đơn vị thành viên hoặc dữ liệu tổng hợp tức thời, mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống chạy online trên mạng internet nhưng vẫn bảo đảm tính độc lập, an toàn, bảo mật và tốc độ xử lý nhanh như trong mạng LAN.
 • Mô hình hạch toán: Hỗ trợ cả 2 hình thức hạch toán: độc lập và phụ thuộc.
 • Quản lý chặc chẽ người dùng: cấp quyền xem, sửa, xóa, in,… từ tổng công ty.
 • Quản lý dữ liệu dễ dàng: mọi đơn vị thành viên chỉ sử dụng chung 1 cơ sở dữ liệu.

Mo hinh quan ly tap trung

 • Báo cáo riêng: Mỗi đơn vị có đầy đủ hệ thống báo cáo riêng, và được phân quyền để mỗi đơn vị không in được báo cáo đơn vị khác.
 • Báo cáo hợp nhất: In báo cáo hợp nhất ngay tức thì chỉ với vài click chuột.
 • Kiểm soát chặc chẽ các nghiệp vụ luân chuyển hàng hóa/tiền/tài sản/… giữa các đơn vị thành viên.
 • V.v…

cap-quyen-trong-junsky-erp

Phân quyền mạnh mẽ, chặc chẽ:

Đáp ứng bảo mật và chia sẻ thông tin trong mô hình quản lý tập trung, đa cấp.

 • Phân quyền theo đơn vị: Công ty, chi nhánh, cửa hàng,…
 • Phân quyền theo nhóm người dùng hoặc từng người dùng.
 • Phân  quyền  theo  thao  tác  xử  lý:  Xem,  thêm,  sửa,  xóa,  in,  duyệt/mở duyệt  chứng  từ,  khóa/mở khóa chứng từ, ….
 • Phân quyền chi tiết đến từng chứng từ.
 • Phân quyền chi tiết đến từng m ã danh mục: Kho, tài khoản tiền, khách hàng,..

Sử dụng mọi lúc, mọi nơi:

Sử dụng Online mọi lúc, mọi nơi, miễn là có Internet (3G vẫn chạy tốt).

Tích hợp 2 hệ thống báo cáo:

Cung cấp đồng thời 2 hệ thống báo cáo trong cùng 1 dữ liệu: Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị.

Quy trình nghiệp vụ đầy đủ, chặc chẽ, tính thừa hưởng cao:

Thiết kế phù hợp quy trình nghiệp vụ phổ biến:

+ Quy trình nhập xuất hàng tồn kho

+ Quy trình mua hàng

+ Quy trình bán hàng

+ Quy trình sản xuất

+ Quy trình xuất gửi NL gia công

+ Quy trình thanh toán

+ V.v…

 • Từng công việc trong quy trình được thừa hưởng dữ liệu từ bước trước, hoặc từ quy trình khác. Giúp dữ liệu được lập nhanh chóng, chính xác và tự kiểm soát lẫn nhau, hạn chế được sai sót dây chuyền.
 • Sử dụng phần mềm giúp quy trình xử lý công việc rõ ràng, rành mạch và chuẩn mực hơn. Mọi biểu mẫu sử dụng trong quy trình sẽ được in ra in từ phần mềm sẽ chuẩn mực.
 • Các phân hệ trong phần mềm được thiết kế liền mạch, liên thông lẫn nhau. Tất cả bộ phận, phòng ban trong công ty đều tham gia hệ thống.

Nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ:

Làm việc theo quy trình và thừa hưởng dữ liệu từng dữ liệu người làm bước trước giúp xử lý công việc nhanh hơn, đồng thời, quá trình thừa hưởng dữ liệu cũng giúp người làm bước sau sẽ kiểm tra và phát hiện sai sót của người làm bước trước. Phần mềm cũng là công cụ để thực thi một số chính sách của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Ứng dụng mã vạch vào quy trình quản lý:

Ứng dụng mã vạch sẽ giúp quy trình nghiệp vụ vận hành nhanh và chuẩn xác hơn, tránh được rủi ro sai sót dữ liệu. Mã vạch được ứng dụng trong:

 • Quản lý chứng từ.
 • Quản lý hàng hóa, vật tư
 • Quản lý Tài sản cố định.

Quy trình xét duyệt chặc chẽ:

 • Mọi chứng từ đều có thể thiết lập qua xét duyệt thủ công (con người duyệt) hoặc Duyệt tự động (phần mềm tự duyệt).
 • Chính sách xét duyệt có thể thiết lập khác nhau theo từng loại nghiệp vụ.
 • Có thể xét duyệt qua Web hoặc Apps.
 • Thiết lập xét duyệt qua nhiều cấp bậc.

+ Xét duyệt tuần tự: Chứng  từ  được  người  dùng  bậc  thấp  duyệt  mới  chuyển  cho người dùng bậc cao hơn xét duyệt.

+ Xét duyệt vượt cấp: Người dùng cấp cao có thể xét duyệt mà không cần người dùng cấp thấp hơn xét duyệt trước.

Định khoản kế toán hoàn toàn tự động:

Cho phép người dùng tự định nghĩa các bút toán định khoản kế toán tự động cho từng loại nghiệp vụ, tùy từng trường hợp cụ thể, giúp người sử dụng có thể không rành về kế toán vẫn lập chứng từ nhanh chóng, chính xác.

bao-cao-nhanh

Hệ thống cảnh báo, nhắc việc:

Ngoài hệ thống gửi báo cáo tự động qua Email, phần mềm còn trang bị hệ thống cảnh báo, nhắc việc ngay trên giao diện chính của phần mềm.

 • Lịch làm việc: Có thể tự nhập lịch làm việc, lịch hẹn,… khi đến ngày/giờ, phần mềm sẽ hiện thông báo nhắc lịch.
 • Nhắn tin: Người dùng có thể nhắn tin để xác nhận/thông báo công việc mình đã làm cho người dùng liên quan khác trong quy trình.
 • Cảnh báo thông tin nhân sự:

+ Hợp đồng lao động: hết hạn, quá hạn,..

+ Hẹn hết hạn thử việc

+ Nhân viên đang nghỉ phép.

+ Đến hẹn tăng lương

+ Sinh nhật

+ ….

 • Cảnh báo thông tin nghiệp vụ:

+ Chứng từ đang chờ duyệt.

+ Chứng từ đến hạn: Đơn hàng, đơn đặt hàng, lệnh sản xuất, bảng giá, định mức,…

+ Chứng từ quá hạn: Đơn hàng, đơn đặt hàng, lệnh sản xuất, bảng giá, định mức,…

+ Công nợ phải thu đến hạn/quá hạn.

+ Công nợ phải trả đến hạn/quá hạn.

thong-tin-canh-bao

Gửi báo cáo tự động qua Email:

Thiết lập để hệ thống tự động gửi báo cáo, không cần phải mở phần mềm xem hoặc yêu cầu nhân viên nghiệp vụ phải gửi báo cáo định kỳ.

 • Tự động in và gửi báo cáo đến email người nhận (Ban giam đốc, khách hàng, …). Báo cáo gửi động dưới dạng file đính kèm email (pdf), người nhận không cần phải có phần mềm vẫn có thể xem được.
 • Tự động gửi email để nhắc việc, thông báo những sự kiện quan trọng, theo danh sách email đ ã cài đặt sẵn: Yêu cầu Xét duyệt, cảnh báo lịch giao hàng, lịch sản xuất đến hạn/quá hạn/….

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng:

Tất cả giao diện của phần mềm được thiết kế theo cùng 1 phong cách (style). Chỉ cần hiểu rõ quy trình xử lý của từng loại nghiệp vụ là có thể sử dụng thành thạo phần mềm.

 • Sử dụng phím tắt tương tự như phím tắt trong Office (word, excel)
 • Giao diện chính chỉ hiện thị những tính năng/lệnh được cấp quyền.
 • Có thể tự thiết kế hệ thống Menu cá nhân riêng.
 • Giao diện nhập liệu có thể tùy chọn ẩn hiện cột, những cột dữ liệu không sử dụng có thể ẩn đi cho dễ nhìn.
 • Nhắc nhở nhập liệu (thiếu/sai,..) nhấp nháy đỏ ngay tại vị trí sai.

Hỗ trợ nhập liệu nhanh:

Giao diện nhập dữ liệu trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ phím tắt đã quen thuộc của bộ Office. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ các kiểu nhập dữ liệu khác:

 • Nhập khẩu từ Excel, Access, xml,… theo mẫu phần mềm tạo sẵn.
 • Sao chép chứng từ, danh mục: tạo nhanh dữ liệu bằng cách copy từ dữ liệu có sẵn tương tự.
 • Nhập nhanh: Chọn nhanh mã dữ liệu, đối với những chứng từ có nhiều dữ liệu chi tiết (nhập kho, xuất kho,…)
 • Thừa hưởng: Thừa hưởng dữ liệu từ bước trước của quy trình nghiệp vụ.

Nhiều công cụ tiện ích, hỗ trợ người dùng xử lý dữ liệu nhanh chóng:

Hệ thống hỗ trợ nhiều công cụ giúp xử lý và ra báo cáo nhanh hơn, chuẩn hơn.

 • Lệnh kiểm tra và chỉnh sửa dữ liệu.
 • Tự động đánh giá và điều chỉnh chênh lệch tỉ giá (tiền ngoại tệ, công nợ ngoại tệ)
 • Tính khấu hao TSCĐ.
 • Phân bổ chi phí 142/242.
 • Phân bổ chi phí mua hàng
 • Phân bổ, kết chuyển chi phí sản xuất và tính giá thành
 • Kết chuyển, khóa sổ cuối kỳ

Báo cáo đa dạng, linh hoạt:

 • Mỗi báo cáo có nhiều tùy chọn, giúp người xem báo cáo có nhiều góc nhìn khác nhau của cùng một loại dữ liệu.
 • Ngoài ra, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh lại mẫu báo cáo theo sở thích riêng, phần mềm có công cụ trực quan, đơn giản hỗ trợ người dùng tự thiết kế mẫu báo cáo mới.
 • Tất cả báo cáo đều có thể kết xuất ra các định dạng khác: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .html,…hoặc các định dạng hình ảnh thông dụng (.jpg, .png, .bmp,…)

Truy ngược dữ liệu (Thrilldown):

Cho phép Click để truy xuất ngược báo cáo: Báo cáo tổng hợp –> Báo cáo chi tiết –> Mở chứng từ.

Tự động sao lưu, bảo trì dữ liệu:

Phần mềm tích hợp sẵn công cụ bảo trì, sao lưu dữ liệu hoàn toàn tự động và theo lịch trình tự thiết lập. Người dùng sẽ yên tâm, không sợ dữ liệu bị hư hỏng, virus, hư ổ cứng hoặc lỡ tay xóa mất.

 • Lịch bảo trì dữ liệu: Dữ liệu bảo trì thường xuyên sẽ giúp phần mềm chạy nhanh hơn

+ Dọn dẹp dữ liệu tạm (xóa Data Log)

+ Nén dữ liệu, sắp xếp và đánh lại Index

 • Lịch sao lưu dữ liệu: Tự động sao lưu dữ liệu qua ổ cứng khác, máy khác, hoặc upload lên ftp server, cloud server (Box, OneDrive, Google Drive, …),…

Theo dõi người dùng qua nhật ký truy cập phần mềm:

Hệ thống tự động ghi Log tất cả các thao tác của người dùng (Xem, thêm, sửa, xóa,…). Giúp nhà quản lý hệ thống kiểm soát và tra cứu lại lịch sử dữ liệu khi cần. In báo cáo Thống kê quá trình sử dụng phần mềm. Theo dõi người dùng đang Online, Offline.

Chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm dễ dàng, update tự động:

Hệ thống tự động kiểm tra phiên bản phần mềm mới nhất có trên máy chủ Junsky. Tự động tải xuống và nâng cấp phần mềm dễ dàng với chỉ 1 click chuột.

Công nghệ lập trình hiện đại:

 • Cơ sở dữ liệu: Tận dụng sức mạnh của SQL2008R2/2012/2014, cho phép lưu trữ dữ liệu rất lớn (khoảng 1024Gb), tốc độ xử lý, truy xuất dữ liệu nhanh, giúp lưu trữ dữ liệu liên tục trong nhiều năm.
 • Nền tảng công nghệ: Sử dụng nền tảng công nghệ phát triển phần mềm mới nhất của Microsoft: .Net Frameworks 4.0, đảm bảo hệ thống hoạt động nhanh, ổn định, an toàn và dễ dàng phát triển mở rộng hệ thống.
 • Thiết kế theo mô hình Client – Server: Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ, xử l ý tập trung tại server, giúp giảm băng thông mạng, tăng tốc độ xử lý và máy trạm không cần có cấu hình cao vẫn sử dụng tốt phần mềm.
 • Thiết kế tối ưu: Thiết kế dữ liệu và lập trình tối ưu, lưu trữ dữ liệu nhiều năm, dữ liệu ngày càng lớn nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ xử lý của phần mềm.

Nhiều phiên bản phần mềm, phù hợp quy mô từng khách hàng:

Hệ thống Junsky.ERP được thiết kế tách riêng nhiều phân bản, phù hợp với nhiều quy mô và ngành nghề:

 • Doanh nghiệp bán lẻ: Dạng siêu thị, shop, có sử dụng mã vạch.
 • Doanh nghiệp thương mại, phân phối.
 • Doanh nghiệp sản xuất ngành Cơ khí, chế tạo máy.
 • Doanh nghiệp sản xuất sắt thép: Sắt tấm, sắt hình, tole,…
 • Doanh nghiệp ngành bao bì nhựa, bao bì giấy.
 • Doanh nghiệp ngành giày dép, dệt may.
 • V.v…

Chi phí đầu tư hợp lý, bản quyền linh hoạt:

Chi phí bản quyền phần mềm được tính theo nhu cầu sử dụng, những phân hệ không sử dụng sẽ không tính phí. Tính phí máy trạm (Cal) theo số người sử dụng đồng thời (Concurrent user), không giới hạn máy tính cài đặt phần mềm (Client), cũng không giới hạn số lượng người sử dụng (user) được tạo.

Triển khai chuyên nghiệp, tận tình, và tận nơi, trọn gói:

 • Triển khai phần mềm tận nơi: Tư vấn, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ sử dụng.
 • Cài đặt, hướng dẫn sử dụng, tư vấn quy trình nghiệp vụ, … và cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm trong suốt thời gian sử dụng.
 • Bên cạnh đó, phần mềm có thể tự động cập nhật tính năng mới, sửa lỗi,.. online.
 • Tích hợp phần mềm truy cập từ xa (remote desktop, teamviewer), kiểm tra, hỗ trợ khách hàng ngay tức thì.
 • Hỗ trợ nhập dữ liệu ban đầu từ Excel có sẵn: Danh mục, số dư đầu kỳ,…

Kinh nghiệm nhiều năm triển khai thực tế đa dạng ngành nghề:

 • Công ty Junsky có kinh nghiệm trên 7 năm phát triển giải pháp phần mềm ERP và các phần mềm quản lý doanh nghiệp khác. Nhân viên triển khai của Junsky ngoài am hiểu CNTT, còn am hiểu về kế toán, thuế.
 • Junsky không chỉ triển khai phần mềm, mà còn tư vấn nghiệp vụ kế toán, thuế và trợ giúp xây dựng quy trình, hệ thống kiểm soát nội bộ,… Kinh nghiệm làm phần mềm ERP nhiều năm, giúp Junsky hiểu rõ những đặc thù của từng ngành nghề (Bán lẻ, Phân phối, cơ khí, ống thép, tole, bao bì nhựa, bao bì giấy, giày dép,…), từ đó xây dựng nên các giải pháp phần mềm phù hợp, tư vấn sát yêu cầu quản lý của khách hàng, thời gian chuyển giao phần mềm nhanh hơn.

Các phân hệ của Giải pháp Junsky.ERP

Phân tích kinh doanh

Chỉ với những thao tác Gắp-Thả đơn giản, người dùng có thể tạo không giới hạn báo cáo phân tích nhiều chiều, cung cấp nhiều … Xem thêm

Kế toán quản trị

Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát … Xem thêm

Kế toán tài chính

Phân hệ quản lý tài chính là phân hệ nhận tất cả các bút toán từ các phân hệ khác để in sổ sách kế toán, báo cáo thuế và báo cáo… Xem thêm

Kế toán giá thành

Phân hệ Kế toán giá thành giúp người dùng tính giá thành nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn là tự động. Tính và phân tích … Xem thêm

Quản lý nhân sự, tiền lương

cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự đầy đủ. Quản lý đầy đủ hồ sơ, thông tin của nhân viên. Quá trình chấm công, tính lương … Xem thêm

Quản lý gia công

Là phân hệ Quản lý nghiệp vụ gửi hàng ra gia công. Kiểm soát chặc quy trình gia công ngoài sẽ hạn chế được rủi ro thất thoát … Xem thêm

Quản lý sản xuất

Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức quản lý sản xuất tốt là vấn đề rất quan trọng nhưng rất nan giải. Tổ chức quản lý sản … Xem thêm

Quản lý tài sản cố định

Phân hệ Quản lý tài sản bao gồm 3 phần: Kế toán Tài sản cố định, Quản lý Tài sản cố định, Quản lý chi phí chờ phân bổ … Xem thêm

Quản lý công nợ

Dữ liệu của phân hệ này được thừa hưởng tự động từ các phân hệ khác: Mua hàng, bán hàng, tiền mặt, ngân hàng, kế toán tổng … Xem thêm

Quản lý hàng kho, vật tư

Việc quản lý hàng tồn kho tốt giúp doanh nghiệp có góc nhìn đa chiều về sản phẩm của mình. Quản lý tồn kho tốt đồng nghĩa … Xem thêm

Quản lý điểm bán lẻ

Trong phân hệ này, các màn hình nhập được thiết kế lại đơn giản, thân thiện hơn để chuyên dùng cho các cửa hàng, siêu thị,… Xem thêm

Quản lý bán hàng

Với phân hệ Quản lý bán hàng, các quy trình nghiệp vụ bán hàng được thiết kế đầy đủ, khép kín và tự động hóa. Góp phần… Xem thêm

Quản lý mua hàng

Theo dõi quy trình mua hàng chặt chẽ, sát với quy trình thực tế. Kiểm soát quá trình thực hiện nghiệp vụ mua hàng từ khi lập yêu cầu… Xem thêm

Quản lý tiền

Phân hệ Quản lý Tiền cập nhật mọi phát sinh liên quan đến nghiệp vụ thu chi và thanh toán. Giúp người dùng quản lý chặt chẽ… Xem thêm