Hệ thống phần mềm Junsky.ERP ngoài việc ứng dụng để làm công cụ quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp, còn cung cấp đầy đủ báo cáo, sổ sách kế toán theo đúng quy định của Bộ tài chính và Luật kế toán hiện hành. Và cung cấp thêm nhiều báo cáo phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

–  Phần mềm Junsky.ERP hỗ trợ cung cấp hai hệ thống báo cáo (Báo cáo kế toán quản trị và Báo cáo kế toán tài chính) cùng lúc.

–  Tùy đặc thù của mỗi doanh nghiệp, Junsky.ERP có thể triển khai sử dụng hai hệ thống báo cáo theo 1 trong 3 cách sau:

 • Hai trong một: Thiết lập để có thể nhập và in cả hai hệ thống báo cáo trong cùng một dữ liệu.
 • Hai dữ liệu độc lập: Mỗi hệ thống số báo cáo là mở một cơ sở dữ liệu riêng, nhập liệu riêng, không ảnh hưởng gì nhau.
 • Kế thừa: Mỗi hệ thống số báo cáo là mở một cơ sở dữ liệu riêng. Hàng ngày, chỉ nhập chứng từ vào dữ liệu quản trị. Cuối tháng, chuyển dữ liệu có chọn lọc qua dữ liệu tài chính (có công cụ làm tự động), rồi chỉnh sửa (thêm/sửa/xóa) để hoàn chỉnh dữ liệu báo cáo tài chính.

 • Tính năng chính:

 • Công cụ chạy kiểm tra, rà soát dữ liệu.
 • Tính và hạch toán bút toán đánh giá chênh lệch tỉ giá (công nợ ngoại tệ, tiền ngoại tệ).
 • Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ tự động.
 • Hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung.
 • In báo cáo (chi tiết, tổng hợp,…) từng đơn vị (nhà máy, chi nhánh, cửa hàng), và báo cáo hợp nhất dữ liệu ngay tức thì mà không cần thao tác xử lý gì thêm (trừ báo cáo tài chính cần phải xử lý bù trừ một số khoản mục).
 • Cung cấp đầy đủ báo cáo theo quy định của BTC và Thuế. Và rất nhiều báo cáo phân tích dữ liệu hoạt động kinh doanh.

 • Một số báo cáo chính:

 • Sổ sách kế toán:

+  Cân đối tài khoản

+  Sổ chi tiết tài khoản

+  Sổ cái tổng hợp

+  Sổ nhật ký: Nhật ký chung, thu chi, mua, bán, …

+  Cân đối công nợ

+  Cân đối tồn kho

+  …

 • Báo cáo tài chính:

+  Kết quả hoạt động kinh doanh.

+  Cân đối kế toán

+  Lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp & gián tiếp).

+  Thuyết minh báo cáo tài chính.

+  …

 • Báo cáo quản trị:

+  Phân tích Kết quả hoạt động kinh doanh

+  Phân tích Cân đối kế toán

+  Phân tích Lưu chuyển tiền tệ

+  Phân tích Các chỉ số tài chính

+  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chi tiết, theo:

>  Ngành hàng, lĩnh vực hoạt động

>  Hợp đồng, dự án, công trình

>  Đơn vị: Chi nhánh, cửa hàng, nhà máy

Junsky.ERP - Kế toán quản trị

Các phân hệ của Giải pháp Junsky.ERP

Phân tích kinh doanh

Chỉ với những thao tác Gắp-Thả đơn giản, người dùng có thể tạo không giới hạn báo cáo phân tích nhiều chiều, cung cấp nhiều … Xem thêm

Kế toán quản trị

Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát … Xem thêm

Kế toán tài chính

Phân hệ quản lý tài chính là phân hệ nhận tất cả các bút toán từ các phân hệ khác để in sổ sách kế toán, báo cáo thuế và báo cáo… Xem thêm

Kế toán giá thành

Phân hệ Kế toán giá thành giúp người dùng tính giá thành nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn là tự động. Tính và phân tích … Xem thêm

Quản lý nhân sự, tiền lương

cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự đầy đủ. Quản lý đầy đủ hồ sơ, thông tin của nhân viên. Quá trình chấm công, tính lương … Xem thêm

Quản lý gia công

Là phân hệ Quản lý nghiệp vụ gửi hàng ra gia công. Kiểm soát chặc quy trình gia công ngoài sẽ hạn chế được rủi ro thất thoát … Xem thêm

Quản lý sản xuất

Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức quản lý sản xuất tốt là vấn đề rất quan trọng nhưng rất nan giải. Tổ chức quản lý sản … Xem thêm

Quản lý tài sản cố định

Phân hệ Quản lý tài sản bao gồm 3 phần: Kế toán Tài sản cố định, Quản lý Tài sản cố định, Quản lý chi phí chờ phân bổ … Xem thêm

Quản lý công nợ

Dữ liệu của phân hệ này được thừa hưởng tự động từ các phân hệ khác: Mua hàng, bán hàng, tiền mặt, ngân hàng, kế toán tổng … Xem thêm

Quản lý hàng kho, vật tư

Việc quản lý hàng tồn kho tốt giúp doanh nghiệp có góc nhìn đa chiều về sản phẩm của mình. Quản lý tồn kho tốt đồng nghĩa … Xem thêm

Quản lý điểm bán lẻ

Trong phân hệ này, các màn hình nhập được thiết kế lại đơn giản, thân thiện hơn để chuyên dùng cho các cửa hàng, siêu thị,… Xem thêm

Quản lý bán hàng

Với phân hệ Quản lý bán hàng, các quy trình nghiệp vụ bán hàng được thiết kế đầy đủ, khép kín và tự động hóa. Góp phần… Xem thêm

Quản lý mua hàng

Theo dõi quy trình mua hàng chặt chẽ, sát với quy trình thực tế. Kiểm soát quá trình thực hiện nghiệp vụ mua hàng từ khi lập yêu cầu… Xem thêm

Quản lý tiền

Phân hệ Quản lý Tiền cập nhật mọi phát sinh liên quan đến nghiệp vụ thu chi và thanh toán. Giúp người dùng quản lý chặt chẽ… Xem thêm