Phân hệ Kế toán giá thành giúp người dùng tính giá thành nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn là tự động. Tính và phân tích biến động giá thành,  cơ cấu chi phí trong giá thành qua các kỳ, từ đó có thể đưa ra các giải pháp cắt giảm chi phí để giảm giá thành.

Đối tượng tập hợp chi phí giá thành

 • Đối tượng tập chi phí để tính giá thành là linh hoạt, do người dùng tự định nghĩa: Sản phẩm, công đoạn, đơn hàng, hợp đồng,…

icon arrowChi phí của đối tượng giá thành nào sẽ được phân bổ cho những sản phẩm sản xuất trong kỳ của đối tượng tính giá thành đó.

icon arrowChi phí của đối tượng tập hợp chung, sẽ phân bổ chung cho tất cả sản phẩm sản xuất trong kỳ.


 • Nếu sử dụng phân hệ Quản lý sản xuất: Nguyên liệu xuất sản xuất chi tiết đến từng Lệnh sản xuất, từng mã sản phẩm trong Lệnh sản xuấticon arrowChi phí Nguyên liệu là chi phí trực tiếp, không cần phân.


 • Nếu sử dụng phân hệ Quản lý gia công: Chi phí gia công là chi phí trực tiếp, không phải phân bổ.


 • Những sản phẩm/công đoạn là gia công ngoài thì sẽ không nhận phân bổ chi phí sản xuất chung.

Phương pháp phân bổ chi phí

 • Chi phí đã chỉ định trực tiếp (Nguyên liệu/gia công) thì không cần phải phân bổ.


 • Chi phí tập hợp theo từng đối tượng tính giá thành thì phải phân bổ. Phương pháp phân bổ chi phí có thể là:

 • Hệ số: Hệ số phân bổ người dùng tự nhập.
 • Giá định mức: Dùng Đơn giá thành định mức để tính hệ số phân bổ.
 • Chi phí nguyên liệu: Dùng chi phí nguyên liệu chính để tính hệ số phân bổ.
 • Định mức thời gian sản xuất: Dùng định mức thời gian sản xuất để tính hệ số phân bổ.

icon arrowCó thể thiết lập phương pháp phân bổ khác nhau cho mỗi loại chi phí.

Kế toán tính giá thành - Junsky.ERP

Phương pháp xác định chi phí dở dang

 • Sản phẩm hoàn thành tương đương: Người dùng thống kê và nhập số lượng thành phẩm và % độ hoàn thành tương đương (sản phẩm hoàn thiện là 100%)icon arrowPhần mềm tính ra số lượng tương đương sản phẩm hoàn thànhicon arrowTính được chi phí dở dang cuối kỳ.


 • Tự động tính chi chi phí dở dang: Nếu sử dụng phân hệ Quản lý sản xuất, phần mềm kiểm soát lượng nguyên liệu xuất ra và sản phẩm hoàn thành nhập kho theo từng Lệnh sản xuất.

icon arrowTính được số lượng/chi phí nguyên liệu dở dang của từng Lệnh sản xuất

icon arrowTính ra chi phí dở dang cuối kỳ (dở dang cuối kỳ có thể chi tiết đến số lượng + giá trị từng mã nguyên liệu, từng lệnh sản xuất.)

Giá thành định mức:

 • Giá thành định mức tính dựa vào Định mức sản xuất:

 • Chi phí nguyên liệu: Số lượng nguyên liệu định mức x Đơn giá nguyên liệu BQGQ trong kỳ.
 • Chi phí nhân công: Thời gian sản xuất định mức x đơn giá định mức giờ công.
 • Chi phí sản xuất chung: Định mức chi phí chung do người dùng tự khai báo.

icon arrowGiá thành định mức được dùng để xác định tính giá vốn Đơn hàng, làm hệ số để phân bổ chi phí khi tính giá thành.

Giá thành thực tế:

Tính giá thành cho sản phẩm nhập kho theo chi phí thực phát sinh (xem thêm mục Đối tượng tính giá thành và Phương pháp phân bổ chi phí).

 • Giá thành hỗn hợp: Áp dụng khi sử dụng phân hệ Quản lý sản xuất, đây là phương pháp tính giá thành chuẩn xác nhất.

 • Chi phí Nguyên liệu, gia công là Trực tiếp đến từng sản phẩm, không cần phân bổ.
 • Chi phí chung: Phân bổ cho từng sản phẩm của từng đối tượng tính giá thành

 • Cấu trúc giá định định mức: Áp dụng khi không sử dụng phân hệ QLSX. Nếu sản phẩm sản xuất ít thay đổi nguyên liệu (so với định mức) thì sử dụng phương pháp này giá thành tính ra sẽ chuẩn xác.

 • Chi phí Nguyên liệu: Phân bổ chi phí nguyên liệu theo từng mã nguyên liệu, sản phẩm nào có định mức sử dụng nguyên liệu đó sẽ được phân bổ.
 • Chi phí chung: Tương tự phương pháp giá thành hỗn hợp.

 • Theo Giá định mức: Dùng giá thành định mức làm hệ số phân bổ, tất cả chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ (sau khi trừ chi phí dở dang cuối kỳ) sẽ được phân bổ cho tất cả sản phẩm nhập kho trong kỳ (cùng Đối tượng tính giá thành).


 • Giá thành hệ số: Tương tự phương pháp Giá định mức, nhưng hệ số phân bổ là do người dùng tự xây dựng.

Kết chuyển chi phí sản xuất:

Sau khi thiết lập lần đầu, các công đoạn trong quy trình xử lý và tính giá thành là tự động. Người sử dụng chỉ cần nhấn nút ra lệnh, phần mềm sẽ tự động thực hiện tuần tự, từng bước.

 • Chạy áp giá nguyên liệu: Để xác định chính xác chi phí nguyên liệu đã xuất sử dụng.


 • Chạy Tính giá định mức: Nếu có thiết lập.


 • Chạy tính giá thành thực tế: Theo phương pháp đã khai báo.


 • Chạy áp giá sản phẩm: Để tính và áp lại giá vốn thành phẩm/bán thành phẩm đã xuất.


 • Kết chuyển chi phí sản xuất: Tự động tính và hạch toán bút toán kết chuyển chi phí sản xuất (Nợ 154/Có 62x)

icon arrowNếu sản phẩm sản xuất qua nhiều công đoạn (BTP), phần mềm tự động tính và áp giá thành cho từng công đoạn, theo đúng thứ tự công đoạn sản xuất thực tế.

Một số báo cáo tiêu biểu:


 • Bảng tính giá thành.


 • Thẻ tính giá thành.


 • Bảng tính giá thành định mức.


 • Phân tích biến động giá thành (qua từng Kỳ).


 • So sánh giá thành (Thực tế – Định mức).

Các phân hệ của Giải pháp Junsky.ERP

Phân tích kinh doanh

Chỉ với những thao tác Gắp-Thả đơn giản, người dùng có thể tạo không giới hạn báo cáo phân tích nhiều chiều, cung cấp nhiều … Xem thêm

Kế toán quản trị

Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát … Xem thêm

Kế toán tài chính

Phân hệ quản lý tài chính là phân hệ nhận tất cả các bút toán từ các phân hệ khác để in sổ sách kế toán, báo cáo thuế và báo cáo… Xem thêm

Kế toán giá thành

Phân hệ Kế toán giá thành giúp người dùng tính giá thành nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn là tự động. Tính và phân tích … Xem thêm

Quản lý nhân sự, tiền lương

cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự đầy đủ. Quản lý đầy đủ hồ sơ, thông tin của nhân viên. Quá trình chấm công, tính lương … Xem thêm

Quản lý gia công

Là phân hệ Quản lý nghiệp vụ gửi hàng ra gia công. Kiểm soát chặc quy trình gia công ngoài sẽ hạn chế được rủi ro thất thoát … Xem thêm

Quản lý sản xuất

Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức quản lý sản xuất tốt là vấn đề rất quan trọng nhưng rất nan giải. Tổ chức quản lý sản … Xem thêm

Quản lý tài sản cố định

Phân hệ Quản lý tài sản bao gồm 3 phần: Kế toán Tài sản cố định, Quản lý Tài sản cố định, Quản lý chi phí chờ phân bổ … Xem thêm

Quản lý công nợ

Dữ liệu của phân hệ này được thừa hưởng tự động từ các phân hệ khác: Mua hàng, bán hàng, tiền mặt, ngân hàng, kế toán tổng … Xem thêm

Quản lý hàng kho, vật tư

Việc quản lý hàng tồn kho tốt giúp doanh nghiệp có góc nhìn đa chiều về sản phẩm của mình. Quản lý tồn kho tốt đồng nghĩa … Xem thêm

Quản lý điểm bán lẻ

Trong phân hệ này, các màn hình nhập được thiết kế lại đơn giản, thân thiện hơn để chuyên dùng cho các cửa hàng, siêu thị,… Xem thêm

Quản lý bán hàng

Với phân hệ Quản lý bán hàng, các quy trình nghiệp vụ bán hàng được thiết kế đầy đủ, khép kín và tự động hóa. Góp phần… Xem thêm

Quản lý mua hàng

Theo dõi quy trình mua hàng chặt chẽ, sát với quy trình thực tế. Kiểm soát quá trình thực hiện nghiệp vụ mua hàng từ khi lập yêu cầu… Xem thêm

Quản lý tiền

Phân hệ Quản lý Tiền cập nhật mọi phát sinh liên quan đến nghiệp vụ thu chi và thanh toán. Giúp người dùng quản lý chặt chẽ… Xem thêm