Junsky.SMEphần mềm kế toán được thiết kế phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, luôn được cập nhật theo thông tư và quyết định mới nhất của bộ tài chính. Dữ liệu có thể được Import từ Excel, Access, XML, … vào chương trình hoặc ngược lại, Export dữ liệu từ phần mềm ra Excel, Acces, XML, … thông qua các template đơn giản.

Giao diện phần mềm kế toán Junsky

Phần mềm kế toán Junsky.SME – Phiên bản kế toán dành cho các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ vừa và nhỏ. Junsky.SME được thiết kế đơn giản, thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với thói quen sử dụng của người dùng Việt Nam.

Màn hình nhập liệu đa giao diện cho phép người dùng mở nhiều cửa sổ để thao tác cùng lúc. Dữ liệu được lưu trữ và xử lý tập trung tạo nên sự thống nhất, liền mạch giữa các bộ phận: Mua hàng – Kho – Bán hàng – Công nợ – Kế toán.

Mô hình thiết kế tập trung không chỉ giảm thiểu các khâu xử lý rời rạc hoặc trùng lắp, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Là công cụ đắc lực phục vụ cho việc quản lý tài chính kế toán của doanh nghiệp trong mọi hoạt động kinh doanh.

Junsky.SME là phần mềm kế toán được thiết kế phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, luôn được cập nhật theo thông tư và quyết định mới nhất của bộ tài chính. Dữ liệu có thể được Import từ Excel, Access, XML, … vào chương trình hoặc ngược lại, Export dữ liệu từ phần mềm ra Excel, Acces, XML, … thông qua các template đơn giản.

Tính năng chung của Phần mềm kế toán doanh nghiệp Junsky.SME

Giao diện danh mục phân hệ

 • Dữ liệu đầu vào chỉ nhập một lần cho tất cả các nghiệp vụ phát sinh. Hệ thống tự lấy số liệu để hạch toán vào các phân hệ liên quan.


 • Kiểm tra nhanh số dư tiền, hàng tồn kho, công nợ,… ngay khi làm phiếu thu chi, nhập xuất mà không cần thêm thao tác khác.


 • In toàn bộ sổ sách kế toán, bảng kê báo cáo thuế, quyết toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và theo thông tư mới nhất của Bộ tài chính.


 • In hóa đơn Giá trị gia tăng theo mẫu doanh nghiệp, Ủy nhiệm chi theo đúng mẫu các ngân hàng hiện hành.


 • Cho phép hạch toán bút toán nhiều nợ, nhiều có trên cùng một chứng từ.


 • Tự động hạch toán các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ theo quy tắc người sử dụng quy định để tính vào giá thành sản phẩm cuối kỳ.


 • Cho phép lắp ráp các bán thành phẩm, linh kiện nhỏ thành sản phẩm hoặc ngược lại phân rã sản phẩm thành các bán thành phẩm nhỏ.


 • Tiện ích truy ngược chứng từ gốc từ các báo cáo tổng hợp chỉ bằng thao tác click, áp dụng được toàn bộ các báo cáo trên toàn hệ thống.


 • Tự động tính khấu hao TSCĐ và phân bổ vào chi phí khấu hao để xác định kết quả kinh doanh.


 • Khóa/mở chứng từ linh hoạt, tùy chỉnh giới hạn thời gian cho phép nhập liệu chứng từ.


 • Xử lý chênh lệch tỷ giá tự động cuối kỳ.


 • Phân quyền chi tiết cho từng người sử dụng.


 • Hệ thống tự ghi log toàn bộ thao tác của người sử dụng truy cập vào hệ thống.

Phân hệ Kế toán tiền

Phân hệ Quản lý Tiền cho phép lập Phiếu thu, Phiếu chi tiền mặt, Báo nợ, Báo có ngân hàng, từ đó dõi các hoạt động thu chi và thanh toán liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Tạo các báo cáo liên quan đến quản lý tiền mặt, theo dõi dòng tiền ra vào (lưu chuyển tiền tệ). • Theo dõi tồn quỹ theo nguyên tệ gốc và theo tiền hạch toán.


 • Cho phép xét duyệt chứng từ trước khi thực hiện thu/chi.


 • Kiểm tra số dư tồn quỹ ngay khi lập phiếu thu/chi.


 • Cho phép lựa chọn chi âm quỹ hoặc không, kiểm tra và cảnh báo chi âm quỹ.


 • Cho phép thực hiện thu/chi liên quan đến một hoặc nhiều khách hàng/nhà cung cấp trên cùng một chứng từ.


 • Lập dự toán ngân sách thu chi.


 • In báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo hai phương pháp: trực tiếp và gián tiếp.


 • Tự động tính toán và hạch toán bút toán xử lý chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

Phân hệ kế toán tiền

Phân hệ Kế toán Mua hàng

Trong phân hệ Mua hàng cho phép lập và in Hóa đơn mua hàng, Hóa đơn mua dịch vụ, Hàng mua trả lại,… Ngoài ra, phân hệ này còn cho phép nhập liệu được tất cả các nghiệp vụ khác trong mua hàng như: Mua hàng không qua kho, hàng về trước hóa đơn về sau, mua hàng nhập khẩu có thuế nhập khẩu, có thuế tiêu thụ đặc biệt, mua hàng có chi phí mua hàng và tự động phân bổ chi phí mua hàng để tính vào giá trị nhập kho.

 • Tự động tính toán và phân bổ chi phí mua hàng.


 • Tự động bù trừ công nợ khi trả lại hàng mua.


 • Tự động tính đơn giá khi có số lượng và thành tiền, tính tiền thuế trong trường hợp giá đã bao gồm thuế.


 • Cho phép chọn phiếu nhập mua hàng khi làm phiếu xuất trả hàng, không phải nhập liệu lại.


 • Cho phép nhập nhiều hóa đơn mua hàng vào một phiếu.


 • Kiểm tra số dư công nợ/số dư hàng tồn kho ngay tại thời điểm lập đơn hàng.


 • In phiếu nhập kho, phiếu nhận hàng và cả phiếu hạch toán.


 • Thống kê mua hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau:

-  Hàng hóa: Loại hàng, nhóm hàng, mặt hàng

-  Đối tượng: Nhóm nhà cung cấp, nhà cung cấp.

-  Vị trí đại lý: Tỉnh thành, khu vực, quốc gia.

Phân hệ Kế toán Hàng tồn kho

Quản lý nhập – xuất – tồn hàng hóa, vật tư, … theo nhiều tiêu chí và cấp độ khác nhau, đảm bảo lượng tồn kho sổ sách khớp với thực tế, cho phép tính chi phí hàng tồn kho theo các phương pháp thông dụng, và tạo ra các báo cáo phân tích chi tiết về hàng hóa . Phân hệ này cho phép NSD lập Phiếu nhập nội bộ, Phiếu xuất kho nội bộ, chứng từ Lắp ráp, phân rã, phiếu điều chuyển kho nội bộ; cho phép thực hiện điều chỉnh hàng tồn kho khi kiểm kê thừa thiếu, tính giá xuất kho cho VTHH.

 • Quản lý tồn kho đa cấp: tổng kho, kho, vị trí hàng trong kho, lô hàng, …


 • Thiết lập định mức tồn kho: tồn kho tối thiểu, tối đa, tồn kho trong ngưỡng an toàn.


 • Quản lý nhập/xuất/tồn kho theo nhiều đơn vị tính khác nhau.


 • Cho phép kiểm tra nhanh số lượng tồn kho tức thời khi lập phiếu nhập/phiếu xuất kho.


 • Hỗ trợ nhiều phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân gia quyền cuối kỳ, bình quân gia quyền thời điểm, thực tế đích danh, FIFO, LIFO.


 • Quản lý tồn kho theo tình trạng: Tồn kho tài chính (tồn kho sổ sách), tồn kho vật lý (tồn thực tế trong kho), hàng sẵn sàng để xuất.


 • Tuổi hàng tồn kho (Theo phương pháp FIFO)


 • Phân tích vòng quay hàng tồn kho.


 • Tồn kho vượt mức tối đa/ dưới mức tối thiểu

Phân hệ kế toán hàng tồn kho

Phân hệ Kế toán Bán hàng

Phân hệ Bán hàng cho phép lập và in Hóa đơn bán hàng, Hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán từ đó tạo ra các báo cáo về doanh thu bán hàng,…

 • Chính sách khuyến mãi, chiết khấu: Mua hàng tặng hàng


 • Cho phép kiểm tra số dư công nợ, hạn mức công nợ ngay tại thời điểm lập đơn hàng.


 • Tự động bù trừ công nợ hàng bán bị trả lại.


 • Theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.


 • Phân tích, tổng hợp doanh số bán hàng đa chiều


 • Hàng hóa: Loại hàng, nhóm hàng, mặt hàng


 • Đối tượng: Nhóm khách hàng, khách hàng, nhân viên.


 • Vị trí đại lý: Tỉnh thành, khu vực, quốc gia.


 • Thời gian: ngày, chu kỳ, tháng, quý, năm,..


 • Hoạt động kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh, hợp đồng, dự án, …

Phân hệ Kế toán Công nợ

Phân hệ Công nợ được tạo ra từ phân hệ Mua hàng và Bán hàng. Phân hệ này cho phép NSD xem các báo cáo Công nợ phải trả, phải thu, bảng kê hóa đơn đến hạng, sổ theo dõi chứng từ công nợ, tuổi nợ, bảng cân đối công nợ, … và lập Biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng cũng như nhà cung cấp.

Phân hệ kế toán công nợ

 • Công nợ tổng hợp theo đối tượng hoặc chi tiết trên từng chứng từ (hóa đơn, hợp đồng)


 • Công nợ theo nhân viên bán hàng.


 • Công nợ theo đề án, công trình.

 • Tính tuổi nợ phải thu, phải trả: trong hạn, đến hạn, quá hạn thanh toán.


 • Thiết lập định mức công nợ cho từng đối tượng khách hàng.


 • Đối chiếu công nợ phải thu/phải trả chi tiết đến từng chứng từ (hóa đơn, hợp đồng)

Phân hệ Kế toán Giá thành

 • Thiết lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu linh động. Tập hợp, theo dõi chi phí sản xuất cho từng sản phẩm, công trình hoặc nhóm sản phẩm, nhóm công trình, … theo từng giai đoạn.


 • Thiết lập chi phí nhân công


 • Cho phép phân bổ chi phí chung theo nhiều tiêu thức khác nhau. Tự động tính phân bổ, kết chuyển chi phí.


 • Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Phương pháp trực tiếp, định mức, hệ số, hoàn nguyên, phân bước, hỗn hợp.

Kế toán giá thành

Phân hệ Kế toán Tiền lương

Phân hệ kế toán tiền lương

Phân hệ Kế toán Tổng hợp

Phân hệ Kế toán tổng hợp là nơi tập hợp dữ liệu từ các phân hệ khác để lập các báo cáo về tài chính – kế toán như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,…

Phân hệ Kế toán tổng hợp cho phép lập và quản lý danh sách các chứng từ kế toán, thiết lập các bút toán kết chuyển, bút toán phân bổ định kỳ, xử lý chênh lệch tỷ giá cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến ngoại tệ, cấn trừ công nợ cho đối tượng vừa có công nợ phải thu vừa có công nợ phải trả, thực hiện kết chuyển lãi, lỗ để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ;…

Phân hệ kế toán tổng hợp

 • Nhận số liệu từ các phân hệ khác để lên các báo cáo và sổ sách kế toán.


 • Cho phép cập nhật các bút toán nhiều nợ, nhiều có.


 • Truy vết tất cả các thao tác trên dữ liệu. Có thể kiểm tra ai làm gì, trên dữ liệu gì, lúc nào, trên máy nào, …


 • Số chứng từ có thể do người sử dụng tự nhập hoặc chương trình tự động tạo, ngăn chặn việc cập nhập trùng số chứng từ.


 • Cho phép tạo chứng từ mẫu, sao chép chứng từ


 • Cho phép xem và in báo cáo với số liệu phát sinh trong 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay nhiều năm liên tục


 • Truy ngược dữ liệu từ báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết à chứng từ phát sinh, … ngay khi đang xem báo cáo.


 • Cho phép giới hạn việc nhập liệu các giao dịch có ngày chứng từ nằm trong khoảng thời gian nhất định.


 • Quy đổi và in báo cáo theo đồng tiền hạch toán thứ 2.


 • Xây dựng và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh: doanh thu, chi phí, lãi lỗ, …


 • Tất cả báo cáo có thể xuất ra Excel, Word, Pdf,.. mà vẫn giữ nguyên định dạng. Hệ thống cho phép người dùng có thể chỉnh sửa, thiết kế lại các mẫu biểu báo cáo, vẽ biểu đồ,… chỉ với thao tác kéo – thả đơn giản.


 • Báo cáo tài chính có thể in theo mẫu của bộ tài chính (QĐ 15 và QĐ 48) hoặc in theo mẫu nội bộ.