Với phân hệ Quản lý bán hàng, các quy trình nghiệp vụ bán hàng được thiết kế đầy đủ, khép kín và tự động hóa. Góp phần kiểm soát hoạt động bán hàng chặt chẽ, giảm tải việc nhập liệu và tra cứu thông tin của nhân viên kinh doanh, giúp nhân viên kinh doanh chăm sóc khách hàng tốt hơn.

 • Quản lý quy trình bán hàng:

 • Yêu cầu báo giá.
 • Đơn đặt hàng.
 • Lịch giao hàng.
 • Nhận tiền ứng trước.
 • Xuất kho, giao hàng.
 • Xuất hóa đơn.
 • Thu tiền.

icon_arrowCác bước của quy trình có thể sử dụng trình tự từ đầu đến cuối hoặc bỏ qua 1 số bước không cần sử dụng.

icon_arrowDữ liệu của giai đoạn sau được thừa hưởng từ giai đoạn trước mà không phải tốn nhiều thời gian để nhập liệu lại.

 • Quản lý Đơn hàng bán:

 • Tình trạng xét duyệt.
 • Tình trạng giao hàng.
 • Tình trạng công nợ.
 • Dành sẵn hàng (Giữ hàng cho đơn hàng).

icon_arrowTạo tự động Yêu cầu mua hàng/Đơn hàng mua/Lệnh sản xuất từ Đơn hàng bán.

 • Quản lý kế hoạch kinh doanh:

 • Kế hoạch kinh doanh tổng thể.
 • Phân bổ kế hoạch theo phòng kinh doanh.
 • Phân bổ kế hoạch theo nhân viên kinh doanh.
 • Kế hoạch theo ngành hàng, nhóm hàng, mặt hàng.
 • Kế hoạch theo khách hàng, nhóm khách hàng, tỉnh, khu vực.

Quản lý bán hàng

 • Quản lý Lịch giao hàng:

 • Thời hạn giao hàng.
 • Số lần giao hàng.
 • Địa chỉ giao hàng.
 • V.v…

Quản lý chính sách bán hàng

 • Chính sách giá: Chính sách giá có thể tạo trực tiếp từ phần mềm hoặc nhận từ bảng giá có sẵn bằng Excel.

 • Khung giá bán: giá bán tối thiểu, tối đa.
 • Giá bán giờ vàng.
 • Giá bán theo số lượng.
 • Giá bán đặc biệt theo:

-  Khách hàng đặt biệt

-  Nhóm khách hàng.

-  Tỉnh, thành phố, Khu vực.

-  Chi nhánh, cửa hàng.

-  Thời hạn thanh toán, hạn giao hàng.

 • Phần mềm tự động kiểm tra và áp giá bán khi nhập đơn hàng bán hoặc hóa đơn bán hàng.

 • Chính sách chiết khấu:

 • Chiết khấu theo mặt hàng (Mua n sản phẩm A được tặng/giảm giá x đồng).
 • Chiết khấu theo nhóm hàng (Mua n sản phẩm (A hoặc B,….) được tặng/giảm giá x đồng).
 • Chiết khấu theo Combo (Mua n sản phẩm A và m sản phẩm B và,… được tặng/giảm giá x đồng).
 • Chiết khấu doanh số hóa đơn.
 • Chiết khấu doanh số cộng dồn cuối đợt.
 • Giá trị tính chiết khấu là số lượng hoặc số tiền, và có thể thiết lập theo nhiều bậc.

 • Chính sách khuyến mãi::

 • Khuyến mãi theo mặt hàng (Mua n sản phẩm A được tặng x sản phẩm Y).
 • Khuyến mãi theo nhóm hàng (Mua n sản phẩm (A hoặc B,….) được tặng x sản phẩm Y).
 • Khuyến mãi theo Combo (Mua n sản phẩm A và m sản phẩm B và,… được tặng x sản phẩm Y).
 • Khuyến mãi theo doanh số hóa đơn.
 • Khuyến mãi theo doanh số cộng dồn cuối đợt.
 • Giá trị tính khuyến mãi là số lượng hoặc số tiền, và có thể thiết lập theo nhiều bậc.

Quản lý khách hàng:

 • Quản lý thông tin khách hàng:

 • Thông tin liên hệ.
 • Thông tin giao dịch.
 • Thông tin công nợ.
 • Chi tiết công nợ.
 • Hạn mức công nợ.
 • Công nợ quá hạn.

 • Quản lý hoa hồng/kê giá cho người mua hàng.


 • Quản lý hoa hồng của nhân viên bán hàng.


 • Chế độ kiểm soát công nợ vượt hạn mức:

 • Cảnh báo khi công nợ vượt hạn mức.
 • Chuyển phiếu bán hàng sang tình trạng chờ xét duyệt.
 • Cấm bán khi công nợ vượt hạn mức.

 • Thiết lập các chế độ kiểm soát tầm vĩ mô:

 • Cấm/Cho phép NV bán hàng sửa lại giá bán hay không (sau khi giá bán được lấy tự động từ chính sách giá).
 • Cấm/Cho phép bán hàng dưới giá tối thiểu.

 • Phân tích tình hình quan hệ khách hàng:

 • Phân tích doanh số đa chiều.
 • Khách hàng lâu ngày không giao dịch.
 • Khách hàng giao dịch thường xuyên.
 • Khách hàng thường xuyên thanh toán trễ hạn, số lần trễ hạn,…
 • V.v…

 • Quản lý in hóa đơn:

 • Hỗ trợ in hóa đơn tự in hoặc theo mẫu đặt in.
 • In hóa đơn gộp, tách từ phiếu bán hàng.

 • Chế độ kiểm soát công nợ quá hạn:

 • Cấm bán khi khách hàng có 1 phiếu bán hàng nợ quá hạn.
 • Cấm bán khi khách hàng có tất cả phiếu bán hàng nợ quá hạn.
 • Chờ xét duyệt khi khách hàng có 1 phiếu bán hàng nợ quá hạn.
 • Chờ xét duyệt khi khách hàng có tất cả phiếu bán hàng nợ quá hạn.
 • Cấm/Cho phép kê giá (kê giá cho người mua hàng).

 • Phân tích bán hàng: Phân tích, thống kê dữ liệu bán hàng theo nhiều chiều khác nhau, phục vụ công tác quản trị, lên kế hoạch kinh doanh, sản xuất,…Các chỉ tiêu phân tích do người dùng tự định nghĩa.

Các phân hệ của Giải pháp Junsky.ERP

Phân tích kinh doanh

Chỉ với những thao tác Gắp-Thả đơn giản, người dùng có thể tạo không giới hạn báo cáo phân tích nhiều chiều, cung cấp nhiều … Xem thêm

Kế toán quản trị

Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát … Xem thêm

Kế toán tài chính

Phân hệ quản lý tài chính là phân hệ nhận tất cả các bút toán từ các phân hệ khác để in sổ sách kế toán, báo cáo thuế và báo cáo… Xem thêm

Kế toán giá thành

Phân hệ Kế toán giá thành giúp người dùng tính giá thành nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn là tự động. Tính và phân tích … Xem thêm

Quản lý nhân sự, tiền lương

cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự đầy đủ. Quản lý đầy đủ hồ sơ, thông tin của nhân viên. Quá trình chấm công, tính lương … Xem thêm

Quản lý gia công

Là phân hệ Quản lý nghiệp vụ gửi hàng ra gia công. Kiểm soát chặc quy trình gia công ngoài sẽ hạn chế được rủi ro thất thoát … Xem thêm

Quản lý sản xuất

Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức quản lý sản xuất tốt là vấn đề rất quan trọng nhưng rất nan giải. Tổ chức quản lý sản … Xem thêm

Quản lý tài sản cố định

Phân hệ Quản lý tài sản bao gồm 3 phần: Kế toán Tài sản cố định, Quản lý Tài sản cố định, Quản lý chi phí chờ phân bổ … Xem thêm

Quản lý công nợ

Dữ liệu của phân hệ này được thừa hưởng tự động từ các phân hệ khác: Mua hàng, bán hàng, tiền mặt, ngân hàng, kế toán tổng … Xem thêm

Quản lý hàng kho, vật tư

Việc quản lý hàng tồn kho tốt giúp doanh nghiệp có góc nhìn đa chiều về sản phẩm của mình. Quản lý tồn kho tốt đồng nghĩa … Xem thêm

Quản lý điểm bán lẻ

Trong phân hệ này, các màn hình nhập được thiết kế lại đơn giản, thân thiện hơn để chuyên dùng cho các cửa hàng, siêu thị,… Xem thêm

Quản lý bán hàng

Với phân hệ Quản lý bán hàng, các quy trình nghiệp vụ bán hàng được thiết kế đầy đủ, khép kín và tự động hóa. Góp phần… Xem thêm

Quản lý mua hàng

Theo dõi quy trình mua hàng chặt chẽ, sát với quy trình thực tế. Kiểm soát quá trình thực hiện nghiệp vụ mua hàng từ khi lập yêu cầu… Xem thêm

Quản lý tiền

Phân hệ Quản lý Tiền cập nhật mọi phát sinh liên quan đến nghiệp vụ thu chi và thanh toán. Giúp người dùng quản lý chặt chẽ… Xem thêm