Phân hệ Quản lý công nợ theo dõi tất cả các khoản công nợ phải thu, phải trả, nợ vay, tạm ứng,… Dữ liệu của phân hệ này được thừa hưởng tự động từ các phân hệ khác (Mua hàng, bán hàng, tiền mặt, ngân hàng, kế toán tổng hợp,…). Quản lý công nợ tốt giúp doanh nghiệp chủ động được dòng tiền, giảm các khoản công nợ quá hạn, công nợ khó đòi,…

 • Theo dõi công nợ chi tiết, đa chiều:

 • Dự án, công trình, hợp đồng,…
 • Đối tượng (Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên,..).
 • Nhân viên bán hàng.
 • Hóa đơn, đơn đặt hàng, hợp đồng vay,…
 • Nguyên tệ gốc (USD, EUR,..) và quy đổi sang VNĐ.

 • Quản lý hạn thanh toán:

 • Theo dõi công nợ trong hạn, đến hạn, quá hạn.
 • Tuổi nợ phải thu, phải trả.
 • Lịch thanh toán.
 • Kế hoạch thu nợ/trả nợ.
 • Chiết khấu thanh toán.
 • Phạt trả chậm.
 • Hạn mức công nợ.

 • Tiện ích:

 • Tự động tạo bút toán đánh giá lại công nợ nguyên tệ.
 • Tiện ích xử lý công nợ số lẻ.
 • Tiện ích bù trừ công nợ nhanh.
 • Tra cứu số dư công nợ nhanh khi nhập chứng từ.

 • Một số báo cáo tiêu biểu:

 • Cân đối công nợ
 • Số chi tiết công nợ
 • Biên bản Đối chiếu công nợ
 • Biên bản xác nhận công nợ
 • Lịch thu/chi công nợ
 • Công nợ phải thu/phải trả đến hạn/quá hạn
 • Tuổi công nợ phải thu/phải trả

Các phân hệ của Giải pháp Junsky.ERP

Phân tích kinh doanh

Chỉ với những thao tác Gắp-Thả đơn giản, người dùng có thể tạo không giới hạn báo cáo phân tích nhiều chiều, cung cấp nhiều … Xem thêm

Kế toán quản trị

Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát … Xem thêm

Kế toán tài chính

Phân hệ quản lý tài chính là phân hệ nhận tất cả các bút toán từ các phân hệ khác để in sổ sách kế toán, báo cáo thuế và báo cáo… Xem thêm

Kế toán giá thành

Phân hệ Kế toán giá thành giúp người dùng tính giá thành nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn là tự động. Tính và phân tích … Xem thêm

Quản lý nhân sự, tiền lương

cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự đầy đủ. Quản lý đầy đủ hồ sơ, thông tin của nhân viên. Quá trình chấm công, tính lương … Xem thêm

Quản lý gia công

Là phân hệ Quản lý nghiệp vụ gửi hàng ra gia công. Kiểm soát chặc quy trình gia công ngoài sẽ hạn chế được rủi ro thất thoát … Xem thêm

Quản lý sản xuất

Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức quản lý sản xuất tốt là vấn đề rất quan trọng nhưng rất nan giải. Tổ chức quản lý sản … Xem thêm

Quản lý tài sản cố định

Phân hệ Quản lý tài sản bao gồm 3 phần: Kế toán Tài sản cố định, Quản lý Tài sản cố định, Quản lý chi phí chờ phân bổ … Xem thêm

Quản lý công nợ

Dữ liệu của phân hệ này được thừa hưởng tự động từ các phân hệ khác: Mua hàng, bán hàng, tiền mặt, ngân hàng, kế toán tổng … Xem thêm

Quản lý hàng kho, vật tư

Việc quản lý hàng tồn kho tốt giúp doanh nghiệp có góc nhìn đa chiều về sản phẩm của mình. Quản lý tồn kho tốt đồng nghĩa … Xem thêm

Quản lý điểm bán lẻ

Trong phân hệ này, các màn hình nhập được thiết kế lại đơn giản, thân thiện hơn để chuyên dùng cho các cửa hàng, siêu thị,… Xem thêm

Quản lý bán hàng

Với phân hệ Quản lý bán hàng, các quy trình nghiệp vụ bán hàng được thiết kế đầy đủ, khép kín và tự động hóa. Góp phần… Xem thêm

Quản lý mua hàng

Theo dõi quy trình mua hàng chặt chẽ, sát với quy trình thực tế. Kiểm soát quá trình thực hiện nghiệp vụ mua hàng từ khi lập yêu cầu… Xem thêm

Quản lý tiền

Phân hệ Quản lý Tiền cập nhật mọi phát sinh liên quan đến nghiệp vụ thu chi và thanh toán. Giúp người dùng quản lý chặt chẽ… Xem thêm