Là phân hệ Quản lý nghiệp vụ gửi hàng ra ngoài gia công. Kiểm soát chặc quy trình gia công ngoài sẽ hạn chế được rủi ro thất thoát nguyên liệu, kiểm soát tốt công nợ gia công.

modern_icon_arrowTính năng phân hệ Quản lý gia công tương tự như Quản lý sản xuất.

Ngoài ra, phân hệ này còn có thêm 1 số tính năng riêng:

 • Quản lý Nguyên liệu đã xuất gửi gia công

 • Kiểm soát lượng nguyên liệu gửi gia công theo từng Lệnh gia công (LGC), từng sản phẩm của LGC. Có thể chặn không cho xuất nguyên liệu quá số lượng nguyên liệu theo định mức của LGC.
 • Tự động tính toán số lượng nguyên liệu giảm trừ tương ứng với lượng thành phẩm gia công đã nhận về.
 • Kiểm soát nguyên liệu còn dư/tồn đang gửi gia công, chi tiết theo từng sản phẩm, từng Lệnh gia công.
 • Theo dõi công nợ nguyên liệu gia công (nếu mượn nguyên liệu).
 • Giá thành của sản phẩm gia công ngoài tính chính xác: Giá vốn nguyên liệu + chi phí gia công.

 • Quản lý công nợ gia công

 • Dựa vào lượng sản phẩm đã nhập từ gia công, tự động áp giá và hạch toán công nợ gia công phải trả.
 • Theo dõi hóa đơn gia công, hỗ trợ hóa đơn gia công gộp (nhiều phiếu nhập sản phẩm gia công xuất chung 1 hóa đơn)
 • Tự động hạch toán và quản lý công nợ gia công (Quản lý công nợ)
 • Đối chiếu công nợ gia công chi tiết đến từng Lệnh gia công, từng sản phẩm gia công.

 • Quản lý hàng mượn/cho mượn:

 • Ngoài quản lý nghiệp vụ gia công ngoài, phân hệ này còn kiểm soát công nợ hàng:
 • Nhập xuất tồn hàng cho mượn
 • Nhập xuất tồn hàng mượn
 • Nhập xuất tồn hàng ký gửi
 • Nhập xuất tồn hàng nhận gia công
 • Nhập xuất tồn hàng nhận ký gửi

Junsky.ERP - Quản lý gia công

Các phân hệ của Giải pháp Junsky.ERP

Phân tích kinh doanh

Chỉ với những thao tác Gắp-Thả đơn giản, người dùng có thể tạo không giới hạn báo cáo phân tích nhiều chiều, cung cấp nhiều … Xem thêm

Kế toán quản trị

Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát … Xem thêm

Kế toán tài chính

Phân hệ quản lý tài chính là phân hệ nhận tất cả các bút toán từ các phân hệ khác để in sổ sách kế toán, báo cáo thuế và báo cáo… Xem thêm

Kế toán giá thành

Phân hệ Kế toán giá thành giúp người dùng tính giá thành nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn là tự động. Tính và phân tích … Xem thêm

Quản lý nhân sự, tiền lương

cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự đầy đủ. Quản lý đầy đủ hồ sơ, thông tin của nhân viên. Quá trình chấm công, tính lương … Xem thêm

Quản lý gia công

Là phân hệ Quản lý nghiệp vụ gửi hàng ra gia công. Kiểm soát chặc quy trình gia công ngoài sẽ hạn chế được rủi ro thất thoát … Xem thêm

Quản lý sản xuất

Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức quản lý sản xuất tốt là vấn đề rất quan trọng nhưng rất nan giải. Tổ chức quản lý sản … Xem thêm

Quản lý tài sản cố định

Phân hệ Quản lý tài sản bao gồm 3 phần: Kế toán Tài sản cố định, Quản lý Tài sản cố định, Quản lý chi phí chờ phân bổ … Xem thêm

Quản lý công nợ

Dữ liệu của phân hệ này được thừa hưởng tự động từ các phân hệ khác: Mua hàng, bán hàng, tiền mặt, ngân hàng, kế toán tổng … Xem thêm

Quản lý hàng kho, vật tư

Việc quản lý hàng tồn kho tốt giúp doanh nghiệp có góc nhìn đa chiều về sản phẩm của mình. Quản lý tồn kho tốt đồng nghĩa … Xem thêm

Quản lý điểm bán lẻ

Trong phân hệ này, các màn hình nhập được thiết kế lại đơn giản, thân thiện hơn để chuyên dùng cho các cửa hàng, siêu thị,… Xem thêm

Quản lý bán hàng

Với phân hệ Quản lý bán hàng, các quy trình nghiệp vụ bán hàng được thiết kế đầy đủ, khép kín và tự động hóa. Góp phần… Xem thêm

Quản lý mua hàng

Theo dõi quy trình mua hàng chặt chẽ, sát với quy trình thực tế. Kiểm soát quá trình thực hiện nghiệp vụ mua hàng từ khi lập yêu cầu… Xem thêm

Quản lý tiền

Phân hệ Quản lý Tiền cập nhật mọi phát sinh liên quan đến nghiệp vụ thu chi và thanh toán. Giúp người dùng quản lý chặt chẽ… Xem thêm