Quản lý hàng tồn kho: Việc quản lý hàng tồn kho tốt giúp doanh nghiệp có góc nhìn đa chiều về sản phẩm của mình. Quản lý tồn kho tốt đồng nghĩa với việc quản lý nguồn vốn lưu động tốt, hạn chế được rủi ro trong kinh doanh, đồng thời hạn chế được rủi ro thất thoát hàng hóa: mất hàng, hư hỏng, quá hạn, lỗi thời,…

 • Tính năng chính:

 • Tích hợp hoàn toàn với các phân hệ khác: Quản lý mua hàng, bán hàng, sản xuất, gia công, Kế toánCicon_arrowhứng từ nhập xuất được lập ở các phân hệ khác không cần phải làm lại.
 • Mã hàng có thể tạo thủ công hoặc thiết lập quy tắt để phần mềm tạo mã tự động.
 • Quản lý nhập xuất tồn hàng theo nhiều đơn vị tính, cho phép khai báo hệ số quy đổi giữa các đơn vị tính là động (nếu hệ số không chuẩn) hoặc tĩnh (nếu hệ số chuẩn).
 • Quản lý hàng theo mã vạch, hỗ trợ in nhiều loại mã vạch (Code39, EAN8, EAN13, pdf417, QR Code,…).
 • Hỗ trợ nhập mã hàng/Seri/Lô hàng bằng mã vạch (dùng Barcode Scanner).
 • Tự động xử lý cân kho, vét kho cuối kỳ (Vét số dư tiền khi hết số lượng)
 • Điều chỉnh kiểm kê tự động.
 • Kiểm tra số dư tồn kho tức thời ngay khi lập phiếu nhập xuất.

Quản lý hàng tồn kho

 • Cảnh báo/ chặn xuất âm kho, có thể thiết lập kiểm soát xuất âm kho theo từng Kho.
 • Hỗ trợ lập nhanh phiếu nhập xuất bằng cách sao chép chứng từ, chọn mã hàng hàng loạt, nhận từ Excel,…
 • Kiểm soát chặc chẽ hàng luân chuyển giữa các đơn vị: Kiểm soát hàng chuyển đi đơn vị nhận đã nhận chưa, nhận đúng, đủ hay không.
 • Phân quyền truy cập dữ liệu theo Kho. Cho phép phân quyền được/không được xem giá vốn.

 • Phân tích nhập xuất tồn hàng theo:

 • Nhóm hàng
 • Ngành hàng
 • Nhãn hiệu
 • Dòng hàng
 • Nhà sản xuất
 • Xuất xứ

 • Quản lý nhập xuất tồn hàng theo:

 • Đơn vị (cửa hàng, chi nhánh)
 • Kho hàng
 • Vị trí lưu kho
 • Mã hàng
 • Màu sắc
 • Lô hàng
 • Seri

 • Quản lý nhập xuất theo nghiệp vụ:

 • Nhập mua hàng
 • Nhập hàng bán bị trả lại
 • Nhập từ gia công
 • Nhập từ sản xuất
 • Nhập NL thừa từ SX
 • Xuất bán hàng (sỉ/lẻ)
 • Xuất trả hàng mua
 • Xuất NL ra SX
 • Xuất NL gửi gia công
 • Lắp rá, phân rã, đổi mã,..

 • Phương pháp tính giá hàng tồn kho:

 • Bình quân gia quyền cuối kỳ.
 • Bình quân gia quyền thời điểm (BQGQ liên hoàn)
 • Bình quân/Đích danh theo Lô hàng
 • Đích danh theo Seri

 • Các báo cáo đặc biệt:

Ngoài những báo cáo hàng tồn kho thông thường (Cân đối nhập xuất tồn, Thẻ kho, …). Phần mềm còn cung cấp một số báo cáo đặc biệt:

 • Vòng quay hàng tồn kho.
 • Tuổi hàng tồn kho.
 • Tồn kho an toàn, dưới hạn mức, vượt hạn mức.
 • Tồn kho tạm tính.
 • Báo cáo tồn kho tạm tính.
 • Phân tích hàng tồn kho: Top n mặt hàng tồn cao nhất, thấp nhất, ….
 • Phân tích, so sánh Đơn giá vốn BQ qua từng Kỳ.
 • Báo cáo nhập xuất tồn chi tiết đến Lô, vị trí, Seri, màu, Size.

Các phân hệ của Giải pháp Junsky.ERP

Phân tích kinh doanh

Chỉ với những thao tác Gắp-Thả đơn giản, người dùng có thể tạo không giới hạn báo cáo phân tích nhiều chiều, cung cấp nhiều … Xem thêm

Kế toán quản trị

Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát … Xem thêm

Kế toán tài chính

Phân hệ quản lý tài chính là phân hệ nhận tất cả các bút toán từ các phân hệ khác để in sổ sách kế toán, báo cáo thuế và báo cáo… Xem thêm

Kế toán giá thành

Phân hệ Kế toán giá thành giúp người dùng tính giá thành nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn là tự động. Tính và phân tích … Xem thêm

Quản lý nhân sự, tiền lương

cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự đầy đủ. Quản lý đầy đủ hồ sơ, thông tin của nhân viên. Quá trình chấm công, tính lương … Xem thêm

Quản lý gia công

Là phân hệ Quản lý nghiệp vụ gửi hàng ra gia công. Kiểm soát chặc quy trình gia công ngoài sẽ hạn chế được rủi ro thất thoát … Xem thêm

Quản lý sản xuất

Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức quản lý sản xuất tốt là vấn đề rất quan trọng nhưng rất nan giải. Tổ chức quản lý sản … Xem thêm

Quản lý tài sản cố định

Phân hệ Quản lý tài sản bao gồm 3 phần: Kế toán Tài sản cố định, Quản lý Tài sản cố định, Quản lý chi phí chờ phân bổ … Xem thêm

Quản lý công nợ

Dữ liệu của phân hệ này được thừa hưởng tự động từ các phân hệ khác: Mua hàng, bán hàng, tiền mặt, ngân hàng, kế toán tổng … Xem thêm

Quản lý hàng kho, vật tư

Việc quản lý hàng tồn kho tốt giúp doanh nghiệp có góc nhìn đa chiều về sản phẩm của mình. Quản lý tồn kho tốt đồng nghĩa … Xem thêm

Quản lý điểm bán lẻ

Trong phân hệ này, các màn hình nhập được thiết kế lại đơn giản, thân thiện hơn để chuyên dùng cho các cửa hàng, siêu thị,… Xem thêm

Quản lý bán hàng

Với phân hệ Quản lý bán hàng, các quy trình nghiệp vụ bán hàng được thiết kế đầy đủ, khép kín và tự động hóa. Góp phần… Xem thêm

Quản lý mua hàng

Theo dõi quy trình mua hàng chặt chẽ, sát với quy trình thực tế. Kiểm soát quá trình thực hiện nghiệp vụ mua hàng từ khi lập yêu cầu… Xem thêm

Quản lý tiền

Phân hệ Quản lý Tiền cập nhật mọi phát sinh liên quan đến nghiệp vụ thu chi và thanh toán. Giúp người dùng quản lý chặt chẽ… Xem thêm