Quản lý nhân sự Junsky.HRM cung cấp một giải pháp quản lý đầy đủ tất cả thông tin của nhân viên, từ quá khứ đến hiện tại. Đồng thời, thực hiện việc tính toán lương thưởng cho nhân viên nhanh chóng, chính xác.

Phần mềm Quản lý nhân sự Junsky.HRM có thể sử dụng độc lập hoặc sử dụng như là một Phân hệ của Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp Junsky.ERP.

Cấu trúc của Junsky.HRM gồm những phân hệ chính như sau:

Quản lý Nhân sự:

Quản lý mọi thông tin thay đổi của một nhân viên.

 • Thông tin nhân viên:

 • Thông tin nhân viên: Thông tin hồ sơ, lý lịch nhân viên.
 • Quá trình hợp đồng: Lưu trữ lịch sử thông tin hợp đồng lao động đã ký.
 • Quá trình Lương: Hiển thị chi tiết thông tin những lần tăng giảm lương và các quy định để tính lương. Phần mềm căn cứ vào thiết lập của Thiết lập lương hiện tại để tự động tính lương.
 • Quá trình phụ cấp: Lịch sử các khoản phụ cấp được hưởng.
 • Quá trình thu nhập: Chi tiết lương thực lãnh qua từng Kỳ lương.
 • Quá trình biệt lệ: Chi tiết các khoản điều chỉnh lương, thưởng, phạt qua từng Kỳ lương.
 • Quá trình bảo hiểm: Quá trình trích nộp BHXH-BHYT-BHTN.
 • Thuế TNCN: Lịch sử tiền thuế TNCN đã trích nộp.
 • Bằng cấp: Liệt kê chi tiết thông tin các bằng cấp, chứng chỉ, học vị nhân viên đã đạt được.
 • Quá trình công tác: Thông tin các vị trí công việc nhân viên đã từng đảm nhận.
 • Kinh nghiệm làm việc: Thông tin kinh nghiệm làm việc ở công ty cũ (cập nhật từ CV)
 • Thân nhân: Danh sách người thân của nhân viên (cha, mẹ, con, chồng,…). Những thân nhân được tính giảm trừ gia cảnh cũng được khai báo ở đây.
 • Thẻ BHYT: Theo dõi thông tin thẻ BHYT
 • Quá trình nghỉ phép: Thông tin ngày phép qua từng Năm.

Quản lý nhân sự, tiền lương - Junsky.ERP

 • Hồ sơ: Có thể nhúng tất cả hồ sơ của nhân viên (.doc, pdf, .Image,…) vào phần mềm, khi cần có thể truy xuất dễ dàng.

Chấm Công:

Hỗ trợ chấm công tự động bằng máy điện tử (mã vạch, thẻ từ, vân tay,..) hoặc chấm công thủ công

 • Phân ca: Phân ca làm việc cho từng nhân viên của từng bộ phận nhằm vụ phục vụ quản lý sản xuất, đồng thời, phần mềm cũng tận dụng thông tin phân ca để xử lý sắp ca tự động khi xử lý chấm công máy, và đăng ký cơm.


 • Đăng ký cơm: Đăng ký cơm, tự động tính tiền cơm và trừ vào Phụ cấp tiền cơm.


 • Chấm công thời gian:

 • Nhập trực tiếp hoặc Nhận từ file chấm công Excel.
 • Tự động: Nhận dữ liệu chấm công (giờ vào – giờ ra) và tự động xử lý để ra bảng chấm công.

 • Chấm công sản phẩm:

 • Thiết lập bảng giá lương sản phẩm: Hỗ trợ đơn giá theo nấc số lượng, ca làm việc (ca sáng, chiều đêm), giờ làm việc (giờ ca, tăng ca, chủ nhật,..)
 • Cập nhật công sản phẩm: Có thể nhập trực tiếp hoặc nhận từ file chấm công Excel.

 • Quản lý nghỉ phép: Tự động tính toán và theo dõi phép năm.

Quản lý Lương

 • Thiết lập lương: Thiết lập lương cho từng nhân viên, để phần mềm dựa vào tính lương tự động

 • Loại lương: Lương sản phẩm hay Lương thời gian
 • Lương tháng: Mức lương dùng để tính lương thời gian và các khoản phụ cấp theo lương tháng.
 • Lương cơ bản: Mức lương dùng để trích các khoản bảo hiểm, và các khoản lương/phụ cấp theo lương cơ bản.
 • Quy định trích bảo hiểm: Có trích bảo hiểm cho nhân viên này hay không.
 • Và một số quy định khác

 • Thiết lập phụ cấp: Thiết lập các khoản phụ cấp để phần mềm tự động tính phụ cấp cho nhân viên. Junsky.HRM hỗ trợ tính tự động hầu hết các khoản phụ cấp thông dụng:

 • Phụ cấp số tiền cố định.
 • Phụ cấp theo công (giờ công, ngày công,…): Phụ cấp cơm, xăng,…
 • Phụ cấp thâm niên
 • Phụ cấp chuyên cần
 • Phụ cấp chế độ nữ
 • Phụ cấp con nhỏ

 • Biệt lệ: Cập nhật các khoản điều chỉnh tăng giảm lương, thưởng, phạt,…


 • Tính năng khác:

 • In báo cáo lương theo mẫu thông dụng và có thể thiết kế lại theo yêu cầu của khách > Phiếu thanh toán lương: Có thể in mẫu 1/2/4/6 Nhân viên/Trang A4 hoặc gửi Email hàng loạt đến từng nhân viên (gửi riêng).
 • In bảng lương thanh toán tiền mặt riêng, thanh toán qua ngân hàng riêng.
 • Phân tích lương: Lương trung bình, so sánh lương qua các kỳ, phân tích biến động lương,…
 • Tính lương tháng 13, trợ cấp thôi việc tự động.
 • Tự động hạch toán lương (nếu sử dụng như là một phân hệ của Junsky.ERP)

Quản lý Bảo hiểm, thuế TNCN:

 • Tự động tính BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, Thuế TNCN theo đúng quy định hiện hành đã thiết lập.


 • Người dùng có thể tự điều chỉnh biểu thuế TNCN, mức giảm trừ gia cảnh, % các mức tính bảo hiểm,.. khi nhà nước thay đổi.


 • Lập và in các biếu mẫu Bảo hiểm, thuế TNCN theo mẫu quy định mới nhất, tự update khi có mẫu mới.

Đánh giá theo BSC:

BSC (Balanced Scorecard)  là phương pháp quản lý hiện đại dựa trên các mục tiêu, theo đó định hướng phát triển của doanh nghiệp được thể hiện bằng các chỉ tiêu (KPI), các mục tiêu được tổ chức đó xây dựng một cách hài hòa, cân đối dựa trên các ưu tiên quan trọng của tổ chức, doanh nghiệp.

Hệ thống này giúp định hướng hành vi của toàn bộ các hệ thống trong công ty – giúp mọi người cùng hướng tới mục tiêu chung cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và làm cơ sở cho hệ thống quản lý và đánh giá công việc.


 • Danh sách các chỉ tiêu và tiêu thức đánh giá (KPI) do người dùng tự định nghĩa.


 • Tự thiết lập Thang đo và quy định thưởng phạt khi chạy đánh giá.


 • Giá trị một số chỉ tiêu KPI có thể được lấy tự động từ hệ thống Junsky.ERP: Doanh số, bị cảnh báo chậm tiến độ (LSX, PO, SO,…).

Các phân hệ của Giải pháp Junsky.ERP

Phân tích kinh doanh

Chỉ với những thao tác Gắp-Thả đơn giản, người dùng có thể tạo không giới hạn báo cáo phân tích nhiều chiều, cung cấp nhiều … Xem thêm

Kế toán quản trị

Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát … Xem thêm

Kế toán tài chính

Phân hệ quản lý tài chính là phân hệ nhận tất cả các bút toán từ các phân hệ khác để in sổ sách kế toán, báo cáo thuế và báo cáo… Xem thêm

Kế toán giá thành

Phân hệ Kế toán giá thành giúp người dùng tính giá thành nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn là tự động. Tính và phân tích … Xem thêm

Quản lý nhân sự, tiền lương

cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự đầy đủ. Quản lý đầy đủ hồ sơ, thông tin của nhân viên. Quá trình chấm công, tính lương … Xem thêm

Quản lý gia công

Là phân hệ Quản lý nghiệp vụ gửi hàng ra gia công. Kiểm soát chặc quy trình gia công ngoài sẽ hạn chế được rủi ro thất thoát … Xem thêm

Quản lý sản xuất

Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức quản lý sản xuất tốt là vấn đề rất quan trọng nhưng rất nan giải. Tổ chức quản lý sản … Xem thêm

Quản lý tài sản cố định

Phân hệ Quản lý tài sản bao gồm 3 phần: Kế toán Tài sản cố định, Quản lý Tài sản cố định, Quản lý chi phí chờ phân bổ … Xem thêm

Quản lý công nợ

Dữ liệu của phân hệ này được thừa hưởng tự động từ các phân hệ khác: Mua hàng, bán hàng, tiền mặt, ngân hàng, kế toán tổng … Xem thêm

Quản lý hàng kho, vật tư

Việc quản lý hàng tồn kho tốt giúp doanh nghiệp có góc nhìn đa chiều về sản phẩm của mình. Quản lý tồn kho tốt đồng nghĩa … Xem thêm

Quản lý điểm bán lẻ

Trong phân hệ này, các màn hình nhập được thiết kế lại đơn giản, thân thiện hơn để chuyên dùng cho các cửa hàng, siêu thị,… Xem thêm

Quản lý bán hàng

Với phân hệ Quản lý bán hàng, các quy trình nghiệp vụ bán hàng được thiết kế đầy đủ, khép kín và tự động hóa. Góp phần… Xem thêm

Quản lý mua hàng

Theo dõi quy trình mua hàng chặt chẽ, sát với quy trình thực tế. Kiểm soát quá trình thực hiện nghiệp vụ mua hàng từ khi lập yêu cầu… Xem thêm

Quản lý tiền

Phân hệ Quản lý Tiền cập nhật mọi phát sinh liên quan đến nghiệp vụ thu chi và thanh toán. Giúp người dùng quản lý chặt chẽ… Xem thêm