Phân hệ quản lý sản xuất: Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức quản lý sản xuất tốt là vấn đề rất quan trọng nhưng rất nan giải. Tổ chức quản lý sản xuất tốt sẽ giúp kiểm soát chi phí phí, hạ giá thành sản phẩm, đồng thời có thể chủ động được nguồn lực (nguyên liệu, nhân công,…) và thời gian sản xuất.

Quản lý sản xuất

Quản lý quy trình sản xuất:

Quản lý đầy đủ tất cả các bước trong quy trình sản xuất (xem lưu đồ).

 • Nhu cầu sản xuất: Nhu cầu sản xuất có thể là từ:

-  Kế hoạch sản xuất

-  Kế hoạch kinh doanh

-  Đơn hàng (khách đặt)

 • Xây dựng Định mức sản xuất (nếu sản phẩm mới).
 • Hoạch định nhu cầu Nguyên liệu.
 • Hoạch định nhu cầu Sản xuất.
 • Yêu cầu sản xuất (tự sản xuất) hoặc Yêu cầu gia công (gửi gia công ngoài).
 • Lệnh sản xuất (tự sản xuất) hoặc Lệnh gia công (gửi gia công ngoài).
 • Thống kê sản xuất:

-  Xuất nguyên liệu.

-  Báo cáo sản xuất: Sản phẩm, Phế phẩm, phế liệu, Nguyên liệu đã sử dụng.

-  Nhập lại nguyên liệu thừa/Chuyển nguyên liệu dư cho Lệnh sản xuất khác.

 • Hoàn thành và đóng lệnh: Mỗi lệnh sản xuất, sau khi hoàn thành (SX xong hoặc ngưng giữa chừng) phải tiến hành tổng kết, kiểm tra và đóng để xác nhận hoàn thành.

Quản lý Kế hoạch sản xuất:

Tùy doanh nghiệp, mà kế hoạch sản xuất có thể do Bộ phận sản xuất lập ra, hoặc chạy theo Kế hoạch kinh doanh hoặc chạy theo Đơn hàng (khách đặt)

 • Kế hoạch sản xuất tổng thể (Năm/Quý/Tháng/Tuần): Nhập và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất từng giai đoạn (kỳ).
 • Kế hoạch kinh doanh (Năm/Quý/Tháng/Tuần): Xây dựng và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất dựa vào Kế hoạch kinh doanh.
 • Đơn hàng (khách đặt): Thường áp dụng ở doanh nghiệp sản xuất theo Đơn đặt hàng của khách, mặt hàng thay đổi thường xuyên tùy nhu cầu khách đặt, không thể lên kế hoạch sản xuất trước được. Có Đơn hàng nào, lên kế hoạch sản xuất cho đơn hàng đó.

Quản lý lịch sản xuất:

 • Lịch thực hiện Kế hoạch sản xuất (Kế hoạch SX con/Đơn hàng/…).
 • Lịch sản xuất của Tổ/Phân xưởng.
 • Lịch thực hiện Lệnh sản xuất.
 • Lịch chạy máy, phân ca.

icon_arrow Hệ thống sẽ hiện cảnh báo khi Lịch sản xuất đến hạn, quá hạn hoàn thành.

Hoạch định sản xuất:

 • Thiết lập Định mức sản xuất: Cho phép xây dựng định mức đa cấp (mỗi cấp là 1 công đoạn sản xuất) theo đúng quy trình sản xuất.

-  Định mức nguyên liệu.

-  Định mức tỉ lệ phế liệu

-  Định mức chi phí sản xuất

 • Hoạch định nhu cầu Nguyên liệu: Dựa vào nhu cầu sản xuất, tính lượng nguyên liệu cần dùng, so sánh tồn kho sẵn sàng –> Tính ra lượng nguyên liệu còn thiếu cần mua bổ sung.
 • Hoạch định nhu cầu Sản xuất: Dựa vào nhu cầu sản phẩm cần sản xuất, tính lượng sản phẩm cần sản xuất của từng công đoạn, kiểm tra lượng sản phẩm hiện tồn kho của từng công đoạn –> Tính được lượng sản phẩm cần sản xuất của từng công đoạn.

Quản lý chất lượng:

 • Kiểm soát tỉ lệ phế, thứ phẩm chi tiết theo từng Lệnh sản xuất, Đơn hàng.
 • Đánh giá và xử lý sản phẩm không phù hợp.
 • Kết hợp với phân hệ Đánh giá KPI (Junsky.HRM) để đánh giá chỉ tiêu KPI của từng nhân viên.

Các phân hệ của Giải pháp Junsky.ERP

Phân tích kinh doanh

Chỉ với những thao tác Gắp-Thả đơn giản, người dùng có thể tạo không giới hạn báo cáo phân tích nhiều chiều, cung cấp nhiều … Xem thêm

Kế toán quản trị

Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát … Xem thêm

Kế toán tài chính

Phân hệ quản lý tài chính là phân hệ nhận tất cả các bút toán từ các phân hệ khác để in sổ sách kế toán, báo cáo thuế và báo cáo… Xem thêm

Kế toán giá thành

Phân hệ Kế toán giá thành giúp người dùng tính giá thành nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn là tự động. Tính và phân tích … Xem thêm

Quản lý nhân sự, tiền lương

cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự đầy đủ. Quản lý đầy đủ hồ sơ, thông tin của nhân viên. Quá trình chấm công, tính lương … Xem thêm

Quản lý gia công

Là phân hệ Quản lý nghiệp vụ gửi hàng ra gia công. Kiểm soát chặc quy trình gia công ngoài sẽ hạn chế được rủi ro thất thoát … Xem thêm

Quản lý sản xuất

Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức quản lý sản xuất tốt là vấn đề rất quan trọng nhưng rất nan giải. Tổ chức quản lý sản … Xem thêm

Quản lý tài sản cố định

Phân hệ Quản lý tài sản bao gồm 3 phần: Kế toán Tài sản cố định, Quản lý Tài sản cố định, Quản lý chi phí chờ phân bổ … Xem thêm

Quản lý công nợ

Dữ liệu của phân hệ này được thừa hưởng tự động từ các phân hệ khác: Mua hàng, bán hàng, tiền mặt, ngân hàng, kế toán tổng … Xem thêm

Quản lý hàng kho, vật tư

Việc quản lý hàng tồn kho tốt giúp doanh nghiệp có góc nhìn đa chiều về sản phẩm của mình. Quản lý tồn kho tốt đồng nghĩa … Xem thêm

Quản lý điểm bán lẻ

Trong phân hệ này, các màn hình nhập được thiết kế lại đơn giản, thân thiện hơn để chuyên dùng cho các cửa hàng, siêu thị,… Xem thêm

Quản lý bán hàng

Với phân hệ Quản lý bán hàng, các quy trình nghiệp vụ bán hàng được thiết kế đầy đủ, khép kín và tự động hóa. Góp phần… Xem thêm

Quản lý mua hàng

Theo dõi quy trình mua hàng chặt chẽ, sát với quy trình thực tế. Kiểm soát quá trình thực hiện nghiệp vụ mua hàng từ khi lập yêu cầu… Xem thêm

Quản lý tiền

Phân hệ Quản lý Tiền cập nhật mọi phát sinh liên quan đến nghiệp vụ thu chi và thanh toán. Giúp người dùng quản lý chặt chẽ… Xem thêm