Phân hệ Quản lý Tiền cập nhật mọi phát sinh liên quan đến nghiệp vụ thu chi và thanh toán. Giúp người dùng quản lý chặt chẽ, chi tiết việc thu chi theo đúng đối tượng, hợp đồng, hóa đơn,… Dự báo cáo khoản thu/chi trong tương lai, từ đó lập dự toán ngân sách thu chi hợp lý.

 • Quy trình Chi tiền:

 • Đề xuất chi/Đề nghị thanh toán/Đề nghị tạm ứng
 • Xét duyệt chi (đa cấp – chia cấp xét duyệt theo giá trị)
 • Lập Phiếu chi/Báo nợ
 • Xác nhận thực chi

 • Quy trình Thu tiền:

 • Yêu cầu thu: Lập yêu cầu thu (Đề nghị thanh toán), gửi cho khách hàng hoặc Nhân viên công nợ đi thu tận nơi
 • Lập Phiếu thu/Báo có
 • Xác nhận thực thu
 • Kiểm soát Thu/Chi chi tiết theo từng hóa đơn, hợp đồng/chứng từ nợ/….
 • Quản lý tiền theo Nguyên tệ gốc (USD, EUR,…), tự động tính toán và hạch toán chêch lệch tỉ giá cuối kỳ.
 • Kiểm tra số dư tồn quỹ ngay trên màn hình lập Phiếu.
 • Cho phép lập phiếu thu/chi gộp: Nhiều đối tượng công nợ, nhiều chứng từ công nợ trong cùng một phiếu.
 • Kiểm soát thu chi theo các khoản mục (lý do thu chi) tự định nghĩa.
 • Tự động tính chiết khấu thanh toán khi thu/chi công nợ trong hạn chiết khấu.

Quản lý thu chi

 • Kê khai ngay thông tin hóa đơn để in bảng kê hóa đơn mua vào/bán ra (hóa đơn thu/chi trực tiếp).
 • Tự thiết lập định khoản kế toán tự động linh hoạt theo từng khoản mục thu/chi.
 • Kiểm soát chặc tiền luân chuyển giữa các đơn vị: Cửa hàng, chi nhánh.
 • In báo cáo lưu chuyển tiền tệ linh động theo từng ngày, kỳ, qu ý, năm theo phương pháp: trực tiếp/gián tiếp và theo mẫu của Bộ tài chính hoặc theo mẫu người dùng tự định nghĩa.
 • In phiếu thu, phiếu chi, Uỷ nhiệm chi, lệnh chuyển tiền theo đúng mẫu của các ngân hàng hiện hành.
 • Chỉnh sửa mẫu chứng từ phù hợp với yêu cầu người dùng; xuất khẩu ra excel, pdf,…
 • Tự động tính toán và in báo cáo dự báo thu chi, dựa vào thời hạn thanh toán của các khoản thu/chi công nợ, và trung bình thu/chi thực tế các kỳ trước của từng khoản mục thu chi.

Các phân hệ của Giải pháp Junsky.ERP

Phân tích kinh doanh

Chỉ với những thao tác Gắp-Thả đơn giản, người dùng có thể tạo không giới hạn báo cáo phân tích nhiều chiều, cung cấp nhiều … Xem thêm

Kế toán quản trị

Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát … Xem thêm

Kế toán tài chính

Phân hệ quản lý tài chính là phân hệ nhận tất cả các bút toán từ các phân hệ khác để in sổ sách kế toán, báo cáo thuế và báo cáo… Xem thêm

Kế toán giá thành

Phân hệ Kế toán giá thành giúp người dùng tính giá thành nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn là tự động. Tính và phân tích … Xem thêm

Quản lý nhân sự, tiền lương

cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự đầy đủ. Quản lý đầy đủ hồ sơ, thông tin của nhân viên. Quá trình chấm công, tính lương … Xem thêm

Quản lý gia công

Là phân hệ Quản lý nghiệp vụ gửi hàng ra gia công. Kiểm soát chặc quy trình gia công ngoài sẽ hạn chế được rủi ro thất thoát … Xem thêm

Quản lý sản xuất

Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức quản lý sản xuất tốt là vấn đề rất quan trọng nhưng rất nan giải. Tổ chức quản lý sản … Xem thêm

Quản lý tài sản cố định

Phân hệ Quản lý tài sản bao gồm 3 phần: Kế toán Tài sản cố định, Quản lý Tài sản cố định, Quản lý chi phí chờ phân bổ … Xem thêm

Quản lý công nợ

Dữ liệu của phân hệ này được thừa hưởng tự động từ các phân hệ khác: Mua hàng, bán hàng, tiền mặt, ngân hàng, kế toán tổng … Xem thêm

Quản lý hàng kho, vật tư

Việc quản lý hàng tồn kho tốt giúp doanh nghiệp có góc nhìn đa chiều về sản phẩm của mình. Quản lý tồn kho tốt đồng nghĩa … Xem thêm

Quản lý điểm bán lẻ

Trong phân hệ này, các màn hình nhập được thiết kế lại đơn giản, thân thiện hơn để chuyên dùng cho các cửa hàng, siêu thị,… Xem thêm

Quản lý bán hàng

Với phân hệ Quản lý bán hàng, các quy trình nghiệp vụ bán hàng được thiết kế đầy đủ, khép kín và tự động hóa. Góp phần… Xem thêm

Quản lý mua hàng

Theo dõi quy trình mua hàng chặt chẽ, sát với quy trình thực tế. Kiểm soát quá trình thực hiện nghiệp vụ mua hàng từ khi lập yêu cầu… Xem thêm

Quản lý tiền

Phân hệ Quản lý Tiền cập nhật mọi phát sinh liên quan đến nghiệp vụ thu chi và thanh toán. Giúp người dùng quản lý chặt chẽ… Xem thêm